Yayın Olanakları

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (http://busbed.bingol.edu.tr/tr/)

 • Dergide 30 Aralık 2020 tarihinde “Sürdürülebilir Turizm” konulu özel sayı yayımlanacaktır.
 • Yazarlar tarafından dergiye gönderildiği takdirde çalışma ilgili dergide hakem sürecine alınacaktır.
 • Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi özel sayısında yayın için makale son gönderim tarihi 19 Ekim 2020’dir.
 • Özel sayıda yayımlanacak çalışmalar çift kör hakem sürecinden geçirilecek ve hakem değerlendirmeleri neticesinde yayın sürecine alınacaktır.
 • Yazarların çalışmalarını BUSBED yazım kurallarına uyumlaştırarak göndermeleri gerekmektedir.

Tourism & Recreation (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tourismandrecreation)

 • Dergide 31 Ekim 2020 tarihinde “Sürdürülebilir Turizm” konulu özel sayı yayımlanacaktır.
 • Özel sayıda en fazla 10 çalışmaya yer verilecektir.
 • Yazarlar tarafından dergiye gönderildiği takdirde çalışma ilgili dergide hakem sürecine alınacaktır.
 • Tourism & Recreation dergisi özel sayısında yayın için makale son gönderim tarihi 12 Ekim 2020’dir.
 • Özel sayıda yayımlanacak çalışmalar çift kör hakem sürecinden geçirilecek ve hakem değerlendirmeleri neticesinde yayın sürecine alınacaktır.
 • Yazarlar çalışmalarını TO&RE yazım kurallarına uyumlaştırarak göndermeleri gerekmektedir.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies (https://www.jotags.org/)

 • Dergi editör kurulu tarafından seçilen 3 çalışma derginin 2020 Aralık sayısında yayımlanmak üzere hakem sürecine alınacaktır.

Turizm Akademik Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj)

 •  Dergi editör kurulu tarafından seçilen 3 çalışma derginin Kasım 2020 tarihinde yayımlanacak olan sayısında yayımlanmak üzere hakem sürecine alınacaktır.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/guntad)

 • Dergi editör kurulu tarafından seçilen 3 çalışma derginin Mart 2021 tarihinde yayımlanacak olan sayısında yayımlanmak üzere hakem sürecine alınacaktır.

Turist Rehberliği Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tured)

 • Yazarlar tarafından gelecek talepler doğrultusunda çalışmalar derginin Aralık 2020 tarihinde yayımlanacak olan sayısında yayımlanmak üzere hakem sürecine alınacaktır.

Journal of Recreation and Tourism Research (http://jrtr.org/)

 • Yazarlar tarafından gelecek talepler doğrultusunda çalışmalar derginin Aralık 2020 tarihinde yayımlanacak olan sayısında yayımlanmak üzere hakem sürecine alınacaktır.

Journal of Tourismology (https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuturizmoloji)

 • Yazarlar tarafından gelecek talepler doğrultusunda çalışmalar derginin Aralık 2020 tarihinde yayımlanacak olan sayısında yayımlanmak üzere hakem sürecine alınacaktır.

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/biibfad)

 • Yazarlar tarafından gelecek talepler doğrultusunda çalışmalar derginin Aralık 2020 tarihinde yayımlanacak olan sayısında yayımlanmak üzere hakem sürecine alınacaktır.

Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/jsar)

 • Yazarlar tarafından gelecek talepler doğrultusunda çalışmalar derginin Aralık 2020 tarihinde yayımlanacak olan sayısında yayımlanmak üzere hakem sürecine alınacaktır.