Danışma Kurulu

Prof. Dr. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Cihan ÇOBANOĞLU University of South Florida
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim BİRKAN Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Muharrem TUNA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Nazmi KOZAK Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuz TÜRKAY Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan BATMAN Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Ozan BAHAR Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
* İsme göre alfabetik olarak düzenlenmiştir.